Artikelen

Het schrijven van een artikel is een boeiende onderneming. Tijdens een interview, werkbezoek of deskresearch wordt doorgaans een schat aan interessante informatie ontsloten. Om daar een toegankelijk, informatief en goed gestructureerd artikel van te maken, is vakwerk. Mijn vakwerk. De afgelopen jaren publiceerde ik tientallen artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Onder andere in:

Personeelsbladen

Savant Magazine

CVOpen

Relatiemagazine: Over Onderwijs (voorheen School)

Publieksbladen

Vakbladen